Hotel-Skála_exteriérSuche-skaly_MaloskalskoHotel Skala_restaurace 1Hotel-Skala_interierVodactvi na Jizere_Mala SkalaHotel-Skála_exteriérSuche-skaly_MaloskalskoHotel Skala_restaurace 1

Objevte přírodní park Maloskalsko

Informace o možnostech výletů po okolí získáte přímo v recepci hotelu nebo můžete navštívit certifikované turistické informační centrum Infocentrum Maloskalsko, které je zároveň půjčovnou sportovního vybavení. Rádi pro vás zařídíme rezervaci lodí pro splutí Jizery z Malé Skály a další aktivity v nejbližším okolí.

Skalní hrad Vranov s vyhlídkou na Malou Skálu

Skalní hrad založený r. 1425 rodinou Valdštejnů, opuštěný v 16. století, v 19. století upraven na romantický Pantheon. Na předhradí stojí letohrádek z roku 1826 v podobě kaple.

Skalni hrad Vranov Pantheon
Foto:OBAcreators

Frýdštejn

Hrad zčásti vytesaný do pískovcové skály. První zmínka pochází z r. 1385. Od poloviny 16. stol. byl hrad opuštěn a pustl. Torzo věže je zdaleka viditelné a je jednou z dominant Maloskalska.

Skalní město Drábovna

Některé skalní převisy a jeskyně Drábovny byly osídleny již v mladší době kamenné, tj. ve 3. tisíciletí př. n. l., pravděpodobně se sem vypravovali lovci za zvěří, které tu tehdy jistě byla hojnost, a zanechali tu po sobě zbraně, nástroje a zlomky keramiky

Suché skály

Skalní pískovcový masiv byl nad zemský povrch vyzdvižen a postaven do svislé polohy při alpinsko-himalajském vrásnění. Díky jejich tvaru se Suchým skalám říká Maloskalské dolomity. Jsou zde vyhledávané horolezecké terény. Nejhezčí pohled na Suché skály se naskýtá z vyhlídky pod Sokolem nebo z vesnice Líšný.

Skalní bludiště u Besedic

Stovky nízkých věží a balvanů jsou odděleny labyrintem průchodů a jeskyní. V dobách náboženského pronásledování se zde ukrývali Čeští bratři, jejichž znakem byl kalich. Skupina skal, uvnitř které se nachází modlitebna s vytesaným kalichem, citáty z Komenského a Kralické bible, nese pojmenování Kalich.

Dlaskův statek

Národopisná expozice na Dlaskově statku v Dolánkách. Dlaskův statek je typickou ukázkou tradiční lidové architektury turnovského typu z 18. století. Roubený Dlaskův statek s typickou pojizerskou skládanou lomenicí a pavlačí je od roku 2010 národní kulturní památkou. Od r. 1967 je celý areál součástí národopisného oddělení Muzea Českého ráje v Turnově, které objekt v r. 1969 zpřístupnilo veřejnosti. V současné době se zde nachází stálá expozice lidového interiéru a podomácké výroby v oblasti Pojizeří, doplněná o krátkodobé tematické výstavy.


Foto:OBAcreators

Žlutá plovárna

Turistiku můžete vystřídat za kanoe a rafty. Můžete splout jeden z nejkrásnějších úseků Jizery, který je vhodný i pro začátečníky. Na zpáteční cestu si můžete půjčit koloběžky a vrátit se po cyklostezce proti proudu Jizery zpět na Malou Skálu. Cesta vede přírodní rezervací mezi loukami u Jizery, kde se pasou stáda ovcí. Najdete zde i několik možností k občerstvení a posezení u řeky (například u Penzionu Křížky).


Foto:OBAcreators

V prázdninových měsících můžete vyjet turistickými cyklobusy na Kozákov a vybrat si sjezd podle různých stupňů náročnosti.

Pokud náhodou nepřeje počasí, můžete změnit plán a navštívit muzeum drahých kamenů v Turnově, či obdivovat sklářské umění v nedalekém Železném Brodě, včetně vyzkoušení vlastní tvorby pod odborným dohledem.

Otevírací doba RESTAURACE 

Restaurace je nyní v provozu pouze pro ubytované hosty a skupinové akce.

Děkujeme za pochopení! 

 


 

Kde nás najdete

Novinky

 adresa
Malá skála 69, 468 22 Malá Skála

ubytovani@sundiskfamily.cz

sledujte nás

obázek obázek
© 2024 SUNDISK s.r.o. Všechna práva vyhrazena