Historie

Hotel Skála je starý více než jedno století. V roce 1906 postavil původní budovu hotelu Anton Peukert, který podle historických záznamů na Malé Skále působil dlouhá léta jako kovář.

Možná proto, že se jeho profese ani vzdáleně nepřibližovala pohostinskému řemeslu, byl nucen po několika letech pro velké dluhy hotel prodat. Přesné datum transakce se v archívech nedochovalo a je pouze známo, že se novým majitelem stal Dr. Wedinger, který jej několik let pronajímal.

Dobové záznamy hovoří o tom, že se jako hoteliéři - nájemci vystřídali Antonín Miller, p. Tichá, p. Tulach a p. Uhlíř. Dr. Wedinger záhy hotel prodal paní Františce Plátkové. 

Je zajímavé číst v archívech jména dalších hoteliérů, kteří se zde během let vystřídali: Andělín Jech, Josef Havel s manželkou Annou a synem Arnoštem, František Kovář s manželkou Věnceslavou, Josef Sedlák s dcerou Libuší...   

Po komunistickém puči v roce 1948 byl hotel majitelům zabaven a prosperující podnik byl změněn na  podnikové rekreační sídlo ROH. Po téměř čtyřiceti letech nucené přestávky byl hotel vrácen původním majitelům a konečně začal opět sloužit svému původnímu účelu. 

V dalších letech hotel do vlastnictví získal dnes už neexistující bankovní ústav, který jej v roce 2004 přestavěl do současné podoby. V roce 2005 podnik koupili současní majitelé a tak jako jejich dávní předchůdci jej pronajímají hoteliérům.

Hotel Skála na Malé Skále hodnocení