Okolí

Skalní hrad Vranov s vyhlídkou na Malou Skálu

Skalní hrad založený r. 1425 rodinou Valdštejnů, opuštěný v 16. století, v 19. století upraven na romantický Pantheon. Na předhradí stojí letohrádek z roku 1826 v podobě kaple.


Frýdštejn

Hrad zčásti vytesaný do pískovcové skály. První zmínka pochází z r. 1385. Od poloviny 16. stol. byl hrad opuštěn a pustl. Torzo věže je zdaleka viditelné a je jednou z dominant Maloskalska.


 Skalní město Drábovna

Některé skalní převisy a jeskyně Drábovny byly osídleny již v mladší době kamenné, tj. ve 3. tisíciletí př. n. l., pravděpodobně se sem vypravovali lovci za zvěří, které tu tehdy jistě byla hojnost, a zanechali tu po sobě zbraně, nástroje a zlomky keramiky.


Suché skály

Skalní pískovcový masiv byl nad zemský povrch vyzdvižen a postaven do svislé polohy při alpinsko-himalajském vrásnění. Díky jejich tvaru se Suchým skalám říká Maloskalské dolomity. Jsou zde vyhledávané horolezecké terény. Nejhezčí pohled na Suché skály se naskýtá z vyhlídky pod Sokolem nebo z vesnice Líšný.


Skalní bludiště u Besedic

Stovky nízkých věží a balvanů jsou odděleny labyrintem průchodů a jeskyní. V dobách náboženského pronásledování se zde ukrývali Čeští bratři, jejichž znakem byl kalich. Skupina skal, uvnitř které se nachází modlitebna s vytesaným kalichem, citáty z Komenského a Kralické bible, nese pojmenování Kalich.


Dlaskův statek

Národopisná expozice na Dlaskově statku v Dolánkách. Dlaskův statek je typickou ukázkou tradiční lidové architektury turnovského typu z 18. století. Roubený Dlaskův statek s typickou pojizerskou skládanou lomenicí a pavlačí je od roku 2010 národní kulturní památkou. Od r. 1967 je celý areál součástí národopisného oddělení Muzea Českého ráje v Turnově, které objekt v r. 1969 zpřístupnilo veřejnosti. V současné době se zde nachází stálá expozice lidového interiéru a podomácké výroby v oblasti Pojizeří, doplněná o krátkodobé tematické výstavy.


Turistiku můžete vystřídat za kanoe a rafty, na kterých si můžete splout jeden z nejkrásnějších úseků Jizery, který je vhodný i pro začátečníky. Na zpáteční cestě pro vás budou připraveny koloběžky, na kterých se proti proudu Jizery vrátíte zpět na Malou Skálu. Cesta vede přírodní rezervací mezi loukami u Jizery, kde se pasou stáda ovcí a najdete i klidné posezení u řeky.


V prázdninových měsících můžete vyjet turistickými cyklobusy na Kozákov a vybrat si sjezd podle různých stupňů náročnosti.


Veškeré sportovní vybavení lze zapůjčit v několika půjčovnách přímo na Malé Skále.

Pokud náhodou nepřeje počasí, můžete změnit plán a navštívit muzeum drahých kamenů v Turnově, či obdivovat sklářské umění v nedalekém Železném Brodě, včetně vyzkoušení vlastní tvorby pod odborným dohledem.

Hotel Skála na Malé Skále hodnocení